Giải pháp lam chắn nắng và trang trí

Hệ thống bóng đổ SOL'ART được thiết kế kiến trúc của GREENWOOD tăng cường môi trường của tòa nhà bằng cách tạo bóng mát, riêng tư và tăng sự thoải mái về nhiệt. Hệ thống bóng đổ SOL'ART cũng tạo điều kiện cho việc kiểm soát ánh sáng mặt trời trực tiếp để tăng hoặc giảm thu nhiệt mặt trời (tùy theo mùa). Điều này không chỉ phục vụ để tối ưu hóa thoải mái nội bộ một cách tự nhiên mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả năng lượng của tòa nhà, làm cho hệ thống bóng của chúng tôi lý tưởng cho cả ứng dụng thương mại và dân cư.

 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí
 • Giải pháp lam chắn nắng và trang trí