Giải pháp Hệ thống thông gió

GREENWOOD Hệ thống thông gió mặt tiền có thể cải thiện đáng kể hiệu quả năng lượng của một tòa nhà bằng cách cải thiện sự thoải mái nhiệt và giảm sự phụ thuộc của hệ thống HVAC, đồng thời cải thiện hiệu suất âm thanh của mặt tiền. Còn được gọi là mặt tiền hai mặt hoặc màn chắn mưa, hệ thống mặt tiền thông thoáng cũng có thể hỗ trợ bảo vệ các công trình chống lại tác động kết hợp của gió và mưa bằng cách cân bằng tác động của nước đập trên tường và giữ cho tòa nhà khô và cũng có thể mang lại lợi ích kiểm soát âm thanh .

  • Giải pháp Hệ thống thông gió
  • Giải pháp Hệ thống thông gió
  • Giải pháp Hệ thống thông gió
  • Giải pháp Hệ thống thông gió