Projects

Aone Mall

Công trình: AEON MALL Long Biên

Địa điểm: AEON MALL Long Biên, Hà Nội

Hạng mục: Lam trang trí trần, lam che nắng gỗ nhựa GreenWood TTTM AEON MALL Long Biên

Thời gian: 2015

Gallery
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall
 • Aone Mall